Spustite online overovač a overte si nárok na vyhlásenie osobného bankrotu individuálne pre Vás.
Diskrétne, rýchle a jednoduché.

Poďme na to:

1 / 8

Aký je Váš stav?

(Vyberte jednu z možností)

2 / 8

Pracovný pomer?

(Vyberte jednu z možností)

3 / 8

Aký je Váš majetok?

(Vyberte jednu alebo viac možností)

4 / 8

Výška Vašich dlhov?

(Vyberte jednu z možností)

5 / 8

Počet exekúcií:

(Vyberte jednu z možností)

6 / 8

Najstaršia exekúcia?

(Vyberte jednu z možností)

7 / 8

Máte súdom nariadenú náhradu škody?

(Vyberte jednu z možností)

8 / 8

Akým spôsobom si prajete byť informovaný o výsledku?

(Vyberte prosím jednu alebo viac možností a kliknite na vlajku pre dokončenie)